40558899 | simon@kropfortalt.dk

" kropsfortællinger og foredrag - kroppen er nøglen til succes "

Projektet

Lidt om projekt ´Kropfortalt´ - iværksæt dit liv


Foredrag og workshops er for alle som ønsker inspiration og motivation til at iværksætte sig selv og det miljø i færdes i. Fra idé til handling til succes."du er dit eget livs største projekt. Du er instruktøren. Omgivelserne er din scene. Folk omkring dig er dit team - og Aktion! "Projektet indeholder grundlæggende:

  • Konkrete værktøjer til handling
  • Skridt for skridt fra idé til handling til succes
  • Læring om hjernen, psyken og tankegang
  • Inspiration til jeres omgivelser og miljø
  • Motivation til at aktivere jer selv
  • Foredrag | illustrationer | workshop | eksempler
  • Konkrete områder til kroppen som værktøj
  • Skabe fællesskab og samarbejde
  • Kropsfortælling og viden om kropProjektet startede i klinikken. En mulighed for at være med til at bygge et socialt aktivt fællesskab som terapeut. Startskudet til foredragene var drevet af andre iværksætter projekter som sundhedsdagene og en sundheds portal.

En lyst og passion i at skabe noget samarbejde og inspirere mennesker med krop og retning.Med kroppen som centrum i foredrag og fortællinger. Inspiration til at kigge på muligheder i hverdagen med kroppen som værktøjet til egen-succes.


Det er kropsfortællinger hvor i som publikum er med i. Vi som mennesker har brug for fællesskab og samarbejde. Det er projektets kerne at skabe samling. Motivation og god energi til at tage handling på der hvor vi er. Et forsøg på at være til stede uden telefonen imellem kommunikationen.


Projektet udspringer af både en terapeut og iværksætter. Terapeuten som kigger på mennesket og kroppen som værktøj. Fra fødsel til alderdom får vi værtøjer i alle faser. Kroppens rejse med udvikling og udfordringer. Kroppen som et projekt i sig selv der skal handles på.

Iværksætteren der kigger på de omgivelser uden om og at tage handling i en retning. Fra idé til succes. Om at have drømme og lære at iværksætte det.


En fortælling om hvad i kan gøre fra idéen der fødes til drømmen der opnås som succes.

frederiksberg alle 39a

email: siba@ret-op.dk

mobil: 40558899

Følg projektet og Simons arbejde

© Copyright. All Rights Reserved.

simon baldissera